Computers /
Ríomhairí

All of our libraries provide public access computers for library members. In some branches we also provide laptops and/or tablets which can be borrowed and used within the library. To use these facilities you must be a member of the library so ask our staff if you are interested. Patrons are welcome to use their own devices, laptops and smartphones in our libraries and connect to our Library WiFi. You will need a library card number and PIN to log on to the WiFi. 

Our PCs are managed by PC Reservation software and can be booked for 50 minutes - one session a day.

  • All of our PCs provide access to the Internet.
  • Users must agree to the terms and conditions before using these PCs.
  • Children are permitted provided that a parent or guardian has signed an Internet consent form on their behalf.

Bíonn ríomhairí phobail ar fáil don bhaill leabharlainne.  I roinnt  dár mbrainsí, cuirtear ríomhairí  glúine agus/ nó táibléid  ar  fáil  ar  iasacht le  húsáid  sa leabharlann.  Le húsáid a bhaint as na háiseanna seo, ní mór duit a bheith i  do bhall  leabharlainne,  cuir ceist ar bhall  foirne má  bhíonn  suim  agat. Tá  fáilte roimh custaiméirí úsáid a bhaint as a ngléasanna féin , a ríomhairí glúine féin   agus  a bhfóin cliste féin  inár leabharlanna agus ceangail a dhéanamh leis an Wi-Fi leabharlainne. Beidh cárta leabharlainne   agus uimhir PIN ag teastáil  le  logáil isteach ar an wifi.

Bainistítear ár ríomhairí leis an mbogearraí  PC Reservation  agus is féidir ríomhaire a chuir in háirithe le haghaidh 50 nóiméad – seisiún 1 in aghaidh  an lae.

  • Bíonn teacht ar an idirlíon ar  fáil ar  gach  ríomhaire dár gcuid
  • Caithfear glac leis na téarmaí  agus coinníollacha  sular mbaintear úsáid as na ríomhairí.
  • Tá cead ag páistí ar choinníoll go bhfuil foirm thoilithe idirlín sínithe ag tuismitheoir/caomhnóir ar a son.