Self-Service Printing /
Priontáil

All of our libraries have printing facilities for the public. We are gradually moving to a self-service model which means you cannot only print direct from your device in our libraries but you can send print jobs and then pick up in the library.

This service is provided by SurfBox and users can Print, Scan and Copy.

Payment is via the kiosk and costs:  

 

Print/Copy                    B & W                Colour

A4                                    20c                   60c

A3                                    40c                   €1.20


Bíonn  áiseanna priontála   don phobail ar fáil i ngach leabharlann dár gcuid.  Táimid ag aistriú de réir a chéile   go múnla féinseirbhíse a chiallaíonn ní  amháin gur féidir leat priontáil díreach  ó do ghléas féin in ár leabharlanna  ach  gur féidir tascanna priontála a sheoladh  agus a bhailiú  sa  leabharlann.

Tá an tseirbhís curtha ar fáil le Surfbox agus  is féidir le húsáideoirí Priontáil, Scan agus Cóipeáil .

Íoctar  ag na bothanna  agus is  iad  iad seo a leanas na costais :

Priontáil/Cóipeáil          D & B                Daite

A4                                    20c                   60c

A3                                    40c                   €1.20