Kildare Readers Festival 2022Féile na Léitheoirí Chill Dara 2022

Kildare Readers Festival is brought to you every year in October by Kildare County Library and Arts Service. Our ethos is to connect our readers with authors and artists, working to bring the very best from the world of literature to our audiences through the provision of exciting, innovative and accessible events. Since its inception in 2010, our festival audiences have continued to grow and we look forward to presenting you with the very best from the world of literature and the arts. We are delighted to confirm that this year's Kildare Readers Festival has been curated in association with the Irish Writers Centre.

Cuirtear Féile Léitheoirí Chill Dara i bhur láthair le Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíona Chilll Dara gach bhliain i mí Dheireadh Fómhair. Is é ár n-éiteas é ná teagmháil a chruthú idir ár léitheoirí agus údair agus ealaíontóirí, ag obair chun litríocht domhanda is fearr a chur ar fáil d’ár lucht féachana trí imeachtaí iontacha, nuálacha, inrochtana a soláthar. Ó tús na féile sa bhliain 2010, lean le borradh ár lucht féachana agus táimid ag tnúth go mór leis an mead is fearr ó domhain na litríochta agus na healaíona a chur i bhur láthair. Tá áthas orainn a dheimhniú go bhfuil Féile Léitheoirí Chill Dara na bliana seo á phleanáil i gcomhar le hÁras Scríbhneoirí na hÉireann.