AboutFaoi

Kildare Readers Festival is brought to you by Kildare County Library and Arts Service in association with the Irish Writers Centre. Our ethos is to connect our readers with authors and artists, working to bring the very best from the world of literature to our audiences through the provision of exciting, innovative and accessible events. Since its inception in 2010, our festival audiences have continued to grow and we look forward to presenting you with the very best from the world of literature and the arts. Tugann Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chontae Chill Dara Féile Léitheoirí Chill Dara chugat i gcomhar le hIonad Scríbhneoirí na hÉireann. Is é an t-éiteas atá againn ná ár léitheoirí a nascadh le húdair agus le healaíontóirí, ag obair chun an chuid is fearr ó shaol na litríochta a thabhairt dár lucht féachana trí imeachtaí spreagúla, nuálacha agus inrochtana a sholáthar. Ó bunaíodh é in 2010, tá lucht féachana na féile ag fás i gcónaí agus táimid ag tnúth leis an chuid is fearr ó shaol na litríochta agus na n-ealaíon a chur i láthair duit.

The festival takes place primarily in the Riverbank Arts Centre with satellite events held in County Kildare Libraries. Kildare Readers Festival is primarily funded by Kildare County Council and is coordinated by the Kildare Library & Arts Services. Bíonn an fhéile ar siúl go príomha in Ionad Ealaíon Riverbank agus reáchtáiltear imeachtaí satailíte i Leabharlanna Chontae Chill Dara. Tá Féile Léitheoirí Chill Dara maoinithe go príomha ag Comhairle Contae Chill Dara agus comhordaíonn Leabharlann agus Seirbhísí Ealaíon Chill Dara í.

Supported by:Le tacaíocht ó:

Kildare County Council logo
Arts Council logo
Arts Council Celebrating 70 Years logo
Creative Ireland logo
Riverbank Arts Centre logo
Maynooth University logo
Irish Writers Centre logo

Previous FestivalsFéilte Roimhe Seo

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010