skip to main content
 

Mobile Library | Leabharlann Taistil

Kildare Mobile Library Service serves 26 stops  around the county on a three week timetable. For people who have difficulty accessing their nearest public library, the Mobile Library Service gives them the opportunity to avail of a public library facility in their area.

Please see the Mobile Timetable (link above) for the nearest stop in your area.

It is possible to borrow up to 12 items on a fortnightly basis. Membership is free to join, please bring one source of  photo ID, showing your name and address. 

Please remember to bring your library card to avail of self-service options for borrowing and returning library items. 

If you have lost your card, staff will provide you with a replacement. Children under 13 years of age must be accompanied by an adult.


Freastalaíonn an tSeirbhís Leabharlann Taistil Chill Dara ar 26 stad timpeall an chontae ar chlár ama trí seachtaine. Tugann an tseirbhís leabharlann taistil deis do dhaoine a mbeadh deacrachtaí acu teacht chun a leabharlann phobail áitiúil is gaire dóibh leas a bhaint as áis leabharlann phobail in a gceantar.

Breathnaigh ar an gclár ama leabharlann taisitil chun an stad is gaire duit a aimsiú.

Is féidir 12 earra a fháil ar iasacht ar bhonn coicíse, agus tá sé saor in aisce clárú , tabhair leat le do thoil foinse amháin grianghraf aitheantais ar a léirítear d’ainm agus seoladh.

Larrtar ort le do thoil do chárta leabharlainne a thabhairt leat chun leas a baint as roghanna féin-seirbhíse le earraí leabharlainne a fháil ar iasacht agus a fhágáil ar ais.

Má tá an cárta caillte agat , tabharfaidh ball foirne cárta nua duit. Caithfear duine fásta a bheith in éineacht le páistí faoi bhun 13 bliana d’aois.