skip to main content
 

Kildare Readers Festival /
Féile na Léitheoirí Chill Dara

Kildare Readers Festival is brought to you every year in October by Kildare County Library and Arts Service. Our ethos is to connect our readers with authors and artists, working to bring the very best from the world of literature to our audiences through the provision of exciting, innovative, and accessible events 

Bíonn Féile Léitheoirí Chill Dara ar siúil gach blian i Mí Dheireadh Fómhair I gcomhpháirtíocht le Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíona Contae Chill Dara. Is é ár n-éiteas é ná teagmháil idir ár léitheoirí agus údair agus ealaíontóirí a chothú, ag obair leis an gcuid is fearr den litríocht domhanda a chur ar fáil dár lucht féachana trí imeachtaí iontacha, nuálach agus inrochtana a soláthar.  

http://kildarereadersfestival.ie/ 

Cainéal Vimeo/ KRF Vimeo Channel Link to KRF Vimeo Channel