STEAM /
ETIEM

STEAM Programme for Primary Schools provides a series of demonstrations and workshops to primary school classes in the areas of Science, Technology, Engineering, Arts and Maths.

Teachers can register with their local library to hear about STEAM events in advance. Select your local library from drop down list above.

Cuireann an clár ETIEM do bhun scoileanna sraith cuir i láthair agus ceardlann ar fáil do ranganna bunscloileanna i réimsí na hEolaíochta, Teicneolaíochta na hInnealtóireachta, na hEalaíona agus Matamaitice.

View our 2021 Events / Breathnaigh ar ár n-imeachtaí 2021