TTT (Toys, Technology & Training) /
Bréagáin, Teicneolaíocht agus Oiliúint

A collection of specialised toys and equipment that offers supports to children and adults with learning difficulties, disabilities, or more significant needs. Items in the collection can be borrowed via any library in Kildare. The TTT programme also hosts a series of free lectures and talks.

Bailiúcháin sainbhréagán agus fearas a chuireann tacaíochtaí ar fáil do pháistí agus daoine fásta le deacrachtaí foghlama, daoine atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanaisí níos suntasaí acu. Is féidir na hearraí sa bhailiúcháin a fháil ar iasacht ó aon leabharlann i gCo. Chill Dara. Cuireann an clár BTO sraith léachtanna agus cur i láthair ar fáil chomh maith.

Breathnaigh ar ár n-imeachtaí 2021 le d’áit a chuir in áirithe.

TTT Catalogue June 2022

TTT 2022 Autumn Talks and Workshops

Subscribe to the newsletter here / Cláraigh don nuacht litir imeachtaí BTO le cloisteáil faoin imeachtaí roimh ré

TTT Vimeo Channel / Cainéal Vimeo