skip to main content
  • 045 980200
  • Head Office: Áras Chill Dara Devoy Park Naas Co Kildare W91 X77F

Community

Call for Expression of Interest

 

Appointment of Chairperson to the new Local Community Safety Partnerships for Co. Kildare

Local Community Safety Partnerships are being established in each Local Authority area in line with the Policing, Security and Community Safety Act 2024. These new Partnerships will build on and replace the existing Joint Policing Committees (JPCs) and will provide a forum for State agencies and local community representatives to work together at local level to act on community concerns. This will facilitate a more holistic forum for discussion, decisions and action on community priorities.

Kildare County Council invites expressions of interest for consideration for appointment as Chairperson of a new Local Community Safety Partnership for County Kildare

Expressions of interest should be submitted to lcsp@kildarecoco.ie not later than 5.00pm on 15th July 2024.

LCSP Chairperson EOI - English Version

Information Note - English Version

 

Glao ar Léirithe Spéise

 

Ceapachán Cathaoirligh chuig na Comhpháirtíochtaí nua um Shábháilteacht Pobail Áitiúil don Contae Chill Dara

Tá Comhpháirtíochtaí Áitiúla um Shábháilteacht Pobail nua á mbunú i ngach limistéar Údaráis Áitiúil de réir an Achta um Póilíneacht, Slándáil agus Sábháilteacht Pobail 2024. Tógfaidh na Comhpháirtíochtaí nua seo ar na Comhchoistí Póilíneachta (CCPanna) atá ann cheana agus cuirfidh siad iad ina n-ionad Cuirfidh siad fóram ar fáil do ghníomhaireachtaí Stáit. agus ionadaithe pobail áitiúla chun oibriú le chéile ag an leibhéal áitiúil chun gníomhú ar ábhair imní an phobail. Éascóidh sé seo fóram níos iomlánaíoch do phlé, do chinntí agus do ghníomhaíocht ar thosaíochtaí pobail.

Iarrann Comhaire Contae Chill Dare léirithe spéise lena mbreithniú mar Chathaoirleach ar Comhpháirtíochtaí nua um Shábháilteacht Pobail Áitiúil don Contae Chill Dara

Bí cheart léirithe spéise a sheoladh chuig lcsp@kildarecoco.ie roimh an 5.00in ar an 15ú Iúil 2024

LCSP Chairperson EOI - Irish Version

Information Note - Irish Version