Cúrsaí Gaeilge

Cúrsaí Gaeilge in Údaráis Áitiúla Chill Dara

Tugann Údaráís Áitiúla Chill Dara faoi deara na dualgaisí a leagtar orthu de réir Act na dTeangacha Óifigiúla, agus tá said tiomanta d’iad a chomhlíonadh. Tá Údaráis Áitiúla Chill Dara tiomanta d’éascú daoine gur mhaith leo gnó a dhéanamh linn tré Ghailge, chomh fada agus is féidir. 

Tá Oifigeach Gaeilge páirt-aimsireach ceaptha acu, a bheadh an-shásta cabhrú le baill den phobal sa chás seo.  De bhreis ar seo, cabhraíonn an tOifigeach Gaeilge le baill agus fóirne na nÚdarás chun a ndualgaisí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus faoi reachtaíocht ghaolmhar, a chomhlíonadh.  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an tOifigeach Gaeilge ar gaeilge@kildarecoco.ie