Cúrsaí Gaeilge

Séanadh agus Cóipcheart

Go raibh maith agat as ucht cuairt a thabhairt ar láithreán gréasáin Chomhairle Condae Chill Dara.

Cóipcheart

Tá an ábhar ar an suíomh seo faoi chosaint cóipchirt. Is le Comhairle Condae Chill Dara an cópicheart.  Ní ceadaítear duit athruithe nó breiseanna a dhéanamh ar an ábhar ar an láithreán. Ceadaítear ábhar a íoslódáil nó a chóipeáil le haghaidh úsáide pearsanta. Tá aitheantas cuí d'úinéir an chóipchirt ag teastáil má ath-foilsítear ábhar i bhformáid ar bith. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le customercare@kildarecoco.ie

Séanadh

Cuirtear  gach eolas ar na leathanaigh seo ar fáil ag Comhairle Condae Chill Dara, agus creidtear é a bheith cruinn  ag am a eisiúna. Ní ghlacann Comhairle Condae Chill Dara le dliteanas ar bith as aon mhíchruinneas nó chaillteanas nó damáiste a éiríonn as eolas ón láithreán gréasáin a úsáíd, nó braith ar an eolas .

Ní bheidh Comhairle Condae Chill Dara faoi dhliteanas i leith aon ráchairt, éigeandálaí, éilimh, cúiseanna caingne, damáistí, caillteanais, costais, lena n-áirítear gan teorainn, táillí dlí agus costais réasúnta na n-imeachtaí a éiríonn as, nó i dtaca le h-úsáid agus / nó scaipeadh faisnéise pearsanta a bhaineann leat i gcomhréir leis an bpolasaí príobháideachais seo agus do toilithe.

Nascann suíomh gréasáin Comhairle Condae Chill Dara thú le mórán láithreáin ghréasáin eile. Nílimid freagrach as ábhar nó infhaighteacht na suíomh seo.

Príomh-Oifig: , Áras Chill Dara, Páirc Uí Dhubhuí,, An Nás, Co Chill Dara.   Guthán (045) 980200 Facs (045) 980240 Uimhir Éigeandála 1890 50 03 33

Ríomh-phost customercare@kildarecoco.ie