Cúrsaí Gaeilge

Cabhair

Tá Comhairle Condae Chill Dara tiomanta d’eolas agus do seirbhísí atá insroichte go h-iomlán do cách. Tá an suíomh deartha i gcomhréir le  Treoirlínte maidir le hIonrochtaineacht Ábhair ar an ngréasáin W3C WAI agus le Treorlínte maidir le hIonrochtaineacht Gréasáin an Údaráis Náisiúnta Míchumais. Cloíonn sé le formhór de seicphointí thosaíochtaí 1, 2, agus 3. Tá liosta de cheisteanna gan críoch leagtha amach thíos.

Gnéithe teicniúla

Leideanna Inrochtaineacht

Tá an láithreán gréasáin seo deartha chun  a bheith inrochtana do gach cuairteoir, beag de bheann ar mhíchumas. Cabhróidh na leideanna seo a leanas leat chun an sprioc is mó a fháil ón suíomh seo.

Chun breathnú ar an láithreán gréasáin ag baint úsáid as do stílbhileog féin, i Internet Explorer 5 +, téigh go dtí Tools,  Internet Options, Accessibility, roghnaigh Format documents using my stylesheet,.Brabhsáil do do stílbhileog, roghnaigh Open, roghnaigh OK .

Méid an téacs a mhéadú

Chun cur le méid an chló i Microsoft Internet Explorer, roghnaigh View - Text Size - Larger / Largest nó cliceáil ar Text sizing ar thaobh na láimhe deise den leathanach.

Tá stílbhileog cló-chairdiúil ann,  gur féidir gach leathanach ar an suíomh a phriontáil go h-an deas.

Dearadh Infheicthe

Úsáideann an suíomh seo stílbhileoga cascáideacha le haghaidh leagan amach infheicthe.

Tá gach méid chló coibhneasta lena chéile, agus is féidir iad a mhéadú tré an rogha Text size a úsáid i brabhsálaithe amhairc.

Más rud é nach dtacaíonn do bhrabhsálaí nó ghléas brabhsála le stílbhileoga ar chor ar bith, tá an t-ábhar ar gach leathanach inléite fós.

Doiciméid ar an suíomh seo

Tá cuid den eolais ar an láithreán gréasáin seo ar fáil i bhformáid PDF, chun léamh agus  priontáil as líne a éascú. Níl an bhformáid PDF inrochtana i gcónaí (ach amháin i gcás doiciméid PDF a cruthaíodh leis na bogearraí Adobe Acrobat is déanaí). Cruthaíodh doiciméid áirithe roimh na bogearraí seo a bheith ar fáil. Tá Adobe Acrobat Reader de dhíth chun  doiciméid PDF ar an suíomh seo a léamh. Is féidir Adobe Acrobat Reader a íoslódáil anseo: Adobe Acrobat Reader

I ngach cás gur féidir é, tá  an doiciméad céanna le fáil i bhformáid Microsoft Word.

Mar chuid dár n-obair leanúnach  chun go mbeidh an suíomh seo inrochtana do gach éinne  dár n-úsáideoirí,  tá Preas-Eisiúintí anois ar fáil i bhformáid HTML seachas mar doiciméid Word/PDF.

Struchtúr  an tSuímh

Tá ár príomh-naisc  chuig eolas agus seirbhísí uilig  Chomhairle Condae Chill Dara, suite ar an mbarra thuas, agus iad seo comhsheasmhach ar fud an tsuímh.

Thíos faoi na  naisc tá mionrainta a léiríonn an áit ina bhfuil an t-úsáideoir ar an suíomh. Tá an áis cuardaigh ar dheis, agus é ar gach leathanach ar an láithreán gréasáin. Is féidir ár suíomh a aistriú go Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Gaeilge, Iodáilis, Polainnis, Portaingéilis agus Úcráinis ag baint úsáid as 'Google Translate'.

Ar thaobh na láimhe clé ar gach leathanach tugtar naisc don rannóg go bhfuil tú istigh ann.

Is féidir leat freisin nascleanúint a dhéanamh trídar  suíomh trí Léarscáil an tSuímh , nó  A-Z, nó cuardach ar an suíomh don eolas atá á lorg agat.

Saincheisteanna Aitheanta

Tá an suíomh deartha i gcomhréir le  seicphointí 1, 2 agus 3 de Threoirlínte maidir le hIonrochtaineacht Ábhair ar an ngréasáin W3C WAI agus le Treorlínte maidir le hIonrochtaineacht Gréasáin an Údaráis Náisiúnta Míchumais. Mar shampla, úsáideann an suíomh gréasáin stílbhileoga cascáideacha le haghaidh leagan amach amhairc. Cinntíonn sé seo go bhfuil an  ábhar fíor-líneach agus feabhsaíonn sé feidhmíocht ar  raon leathan de brabhsálaithe agus gníomhairí úsáideora eile.

Tá na leathanaigh deartha ionas gur féidir iad a  bhailíochtú mar DTD XHTML 1.0 Transitional. Tá roinnt earráidí bailíochtú fós san áireamh, ach tá obair leanúnach ar siúl chun iad a sochrú.

Tá formhór na doiciméid ar an láithreán gréasáin i bhformáid pdf nó Word agus tá obair ar siúl ar fud na heagraíochta chun an t-eolas seo a chur  ar fáil ar deireadh thiar i bhformáid HTML struchtúrtha, ionas go mbeidh sé inrochtana don pobal is mó gur féidir.

Inrochtaineacht a chothabháil

Tá Comhairle Condae Chill Dara tiomanta do chothabháil agus monatóireacht a dhéanamh ar an inrochtaineacht an suíomh gréasáin seo. Déantar iniúchadh ar an suíomh go rialta.

Soláthar Inrochtana

Tá sé mar aidhm againn a chinntiú go bhfuil na táirgí agus na seirbhísí thíos inrochtana don phobal chomh leathan agus is féidir, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas.

  • Tá láithreán gréasáin Chomhairle Conae Chill Dara ‘ceaptha do cách’ - raon de treoir cleachtais is fearr d'fhorbróirí gréasáin, dearthóirí agus cruthaitheóirí ábhair a úsáidtear chun an láithreán gréasáin a dhearadh agus a chothabháil ;
  • Tá sé mar aidhm againn ar chuid is mó dár doiciméidí a chur ar fáil ar ár suíomh gréasáin – tá obair ar siúl go leanúnach faoi seo;
  • Feidhmeanna ar líne, mar shampla ríomh-íocaíochtaí
  • Teirminéil rochtana poiblí, mar shampla bothanna eolais ar fud an fhoirgnimh in Áras Chill Dara, deartha le rochtain i gcuimhne;
  • Feistí agus seirbhísí teileachumarsáide, ar nós gutháin deisce agus seirbhísí Freagartha Gutha Idirghníomhach.

Tá seo bainte amach againn tré:

  • Is é 'Dearadh do Chách' an cur chuige is fearr chun inrochtaineacht;
  • Teagmháil le daoine ar míchumas agus aiseolas ó na grúpaí seo a lorg;
  • Dul i gcomhairle leis an Údarás Náiaiúnta Míchumais

Déan teagmháil linn má bhíonn fadhb ar bith agat. Is féidir leat ríomhphost a chur chuig webteam@kildarecoco.ieCárta Tráchta a líonadh