Cúrsaí Gaeilge

Saoráil Fáisnéise

Cuireann reachtú um Shaoráil Fáisnéise ar chumas an phobail rochtain a fháil, a mhéid is féidir i gcomhréir le leas an phobail agus leis an gceart chun príobháideachas, ar fhaisnéis atá i seilbh Údaráis Áitiúla Chill Dara, agus cuireann sé ar chumas daoine eolas pearsanta a bhaineann leo féin atá i seilbh Údaráis Áitiúla Chill Dara a cheartú. Tugann sé cheart rochtana ar eolas atá i seilbh Údaráis Áitiúla Chill Dara, airítear na heisceachtaí gur gá leo ar an ceart sin, agus soláthraítear cúnamh do dhaoine chun an cheart sin a chur i bhfeidhm. Tá forálacha maidir le hathbhreithniú neamhspleách ar chinntí de chuid an chomhlachta a bhaineann leis an gceart sin agus ar oibriú an Acht i gcoitinne.

Sonraí Teagmhála Um Shaoráil Fáisnéise

Ríomh-phost: foi@kildarecoco.ie

Guthán: 045 980384

Príomh-Oifig: Áras Chill Dara, Páirc Uí Dhubhuí, An Nás, Co. Chill Dara
Guthán: (045) 980200 Facs: (045) 980240

Uimhir Éigeandála: 1890 50 03 33
Ríomh-phost: customercare@kildarecoco.ie