Cúrsaí Gaeilge

Treoireacha chun Áras Chill Dara a aimsiú

Ó Bhóthar Chill Chuillinn

Ag teacht isteach sa Nás, lean ar aghaidh go dtí na soilse tráchta.  Cas ar chlé ar Bhothar Droichid Nua.  Cas ar chlé díreach tar éis garáiste Apple Green, ar thaobh na láimhe clé, in áit ina bhfuil cuaille eolais dírithe ar Óstán Osprey agus Oifigí Údaráis Áitiúla.  Lean ar aghaidh chuig teampalláin beag taobh amuigh den óstán, agus tóg an 3ú slí amach chuig Oifigí an Chomhairle.

Ó Bhóthar Bhaile Coimín

Cas ar chlé ag acomhal Tesco.  Lean ar aghaidh thar dhá shoilse tráchta agus trasrian coisithe amháin sa bhaile. Ag na tríú soilse tráchta, cas ar chlé ar Bhóthar Droichid Nua. Cas ar chlé díreach tar éis garáiste Apple Green, ar thaobh na láimhe clé, in áit ina bhfuil cuaille eolais dírithe ar Óstán Osprey agus Oifigí Údaráis Áitiúla.  Lean ar aghaidh chuig teampalláin beag taobh amuigh den óstán, agus tóg an 3ú slí amach chuig Oifigí an Chomhairle.

Ón Bhaile Mór

Lean ar aghaidh chuig an acomhal ag Faiche an Aonaigh.  Cas ar dheis ar Bhóthar Chill Chuillinn. Lean ar aghaidh go dtí na soilse tráchta, agus cas ar chlé ar Bhothar Droichid Nua.  Cas ar chlé díreach tar éis garáiste Apple Green, ar thaobh na láimhe clé, in áit ina bhfuil cuaille eolais dírithe ar Óstán Osprey agus Oifigí Údaráis Áitiúla.  Lean ar aghaidh chuig teampalláin beag taobh amuigh den óstán, agus tóg an 3ú slí amach chuig Oifigí an Chomhairle.

Ó Bhóthar Droichid Nua

Ag Teampalláin An Halla Nua, tóg an 2ú slí amach (An Nás).  Lean ar aghaidh chuig Teampalláín Cuarbhóthair Theas An Nás  (B & Q).  Tóg an 2ú slí amach ón teampalláin seo, agus lean ar aghaidh trí soilse tráchta (Aldi ar thaobh na láimhe deise).  Cas  ar dheis ag an chéad córas soilse tráchta eile, in áit ina bhfuil cuaille eolais dírithe ar Óstán Osprey agus Oifigí Údaráis Áitiúla.  Lean ar aghaidh chuig teampalláin beag taobh amuigh den óstán, agus tóg an 3ú slí amach chuig Oifigí an Chomhairle.

Ó Bóthar Ráth Iomghain

Ag Teampalláin An Halla Nua, tóg an céad slí amach. Lean ar aghaidh chuig Teampalláín Cuarbhóthair Theas An Nás  (B & Q).  Tóg an 2ú slí amach ón teampalláin seo, agus lean ar aghaidh trí soilse tráchta (Aldi ar thaobh na láimhe deise).  Cas  ar dheis ag an chéad córas soilse tráchta eile, in áit ina bhfuil cuaille eolais dírithe ar Óstán Osprey agus Oifigí Údaráis Áitiúla.  Lean ar aghaidh chuig teampalláin beag taobh amuigh den óstán, agus tóg an 3ú slí amach chuig Oifigí an Chomhairle.

Ó Bhóthar na Solláin

Tóg an 2ú slí amach ag  Teampealláin na Mílaoise chuig An Nás. Lean ar aghaidh, trí na soilse tráchta ag Móin Réad, go dtí na soilse tráchta ag Cearnóg na bPoibleog. Cas ar dheis agus lean ar aghaidh thar trasrian coisithe agus soilse tráchta i lár an bhaile. Ag na céad soilse tráchta eile , cas ar chlé ar Bhóthar Droichid Nua. Cas ar chlé díreach tar éis garáiste Apple Green, ar thaobh na láimhe clé, in áit ina bhfuil cuaille eolais dírithe ar Óstán Osprey agus Oifigí Údaráis Áitiúla.  Lean ar aghaidh chuig teampalláin beag taobh amuigh den óstán, agus tóg an 3ú slí amach chuig Oifigí an Chomhairle.

Ó Bhóthar Bhaile Átha Cliath

Tóg slí amach 9 ón  mótorbhealach.  Lean ar aghaidh tríd an bhaile go dtí na soilse tráchta ag Bóthar Droichid Nua.  Cas ar dheis anseo.  Cas ar chlé díreach tar éis garáiste Apple Green, ar thaobh na láimhe clé, in áit ina bhfuil cuaille eolais dírithe ar Óstán Osprey agus Oifigí Údaráis Áitiúla.  Lean ar aghaidh chuig teampalláin beag taobh amuigh den óstán, agus tóg an 3ú slí amach chuig Oifigí an Chomhairle.