skip to main content
 
Eng Gae

Age Friendly Programme 

A yearly programme of Age Friendly workshops and talks organised by Kildare Library & Arts Service. Sign up to your local library monthly events newsletter to hear about Age Friendly Programme events in advance.

Clár Aoisbhá

Clár bliantúil ceardlanna agus cuir i láthair Aoisbhá a eagraítear le Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíona Chill Dara. Cláraigh leis an nuachtlitir na n-imeachtaí míosúla do leabharlann áitiúil le cloisteáil faoin imeachtaí Aoisbhá roimh ré.

Sign up to the newsletter / Cláraigh leis an nuachtlitir