skip to main content
 
Eng Gae

Healthy Ireland

Healthy Ireland at Your Library forms part of the national strategy to improve health and wellbeing. Kildare Libraries provides a range of collections and programmes to support this initiative.

Éire Sláintiúil

Is cuid é Éire Sláintiúil i do Leabharlann den straitéis náisiúnta le sláinte agus folláine a feabhsú. Cuireann Seirbhís Leabharlainne réimse bailiúchán agus cláir ar fáil chun tacú leis an tionscnamh seo.

Find out more here