skip to main content
 
Eng Gae

3D Printing

We provide 3D Printing in Leixlip, Maynooth, Naas and Newbridge libraries. You can create your own 3D designs on  a library PC or you can import your own design file and send it to print on the 3D printer. As this can be demanding on time and filament resources you must talk to our staff if you are interested. They will schedule you in and guide you in the process. Have a look at some of the 3D models produced in our libraries by our enthusiastic designers.

Priontáil 3T

Cuirtear priontáil 3T ar fáil sna leabharlanna i Léim An Bhradáin, Mágh Nuadh , An Náis agus An Droichead Nua. Is féidir do dearadh féin a chruthú ar ríomhaire tiomnaithe nó is féidir do chomhad deartha féin a iompórtáil agus é a sheoladh chun priontála ar an bprintéir 3T. Toisc gur féidir le éileamh mór a bheith le seo maidir le ham agus acmhainní fhiliméid , iarrtar ceist a chur ar ár bhfoireann le do thoil má bhíonn suim agat ann. Tabharfaidh siad am faoi leith duit agus tabharfaidh siad comhairle duit maidir leis an bpróiseas. Breathnaigh ar roinnt d’ár samplaí 3T a rinneadh in ár leabharlanna le roinnt d’ár dearthóirí díograiseacha.