skip to main content
 
Eng Gae

Conference

Most of our libraries have good public spaces that can be used for events or programming. Some of our libraries have a dedicated space for this and can provide other facilities such as Samsung Flip Screens, laptops or LCD projectors. Please enquire if you are interested in using these facilities. 

Comhdháil

Bíonn spásanna don phobail i bhformhór  ár leabharlanna ina bhféidir  imeachtaí nó cláreagrú a chuir ar aghaidh. Bíonn spás tiomnaithe chuige seo i roinnt ár leabharlanna agus is féidir leo áiseanna eile mar Scáileáin Fillte Samsung, nó teilgeoirí LCD. Cuir ceist le do thoil má bhíonn suim agat úsáid a bhaint as na háiseanna seo.