skip to main content
 
Eng Gae

Computers

All our libraries provide public access computers for library members. In some branches we also provide laptops and/or tablets which can be borrowed and used within the library. To use these facilities, you must be a member of the library so ask our staff if you are interested. Patrons are welcome to use their own laptops and smartphones in our libraries and connect to our Library WiFi. You will need a library card number and PIN to log on to the WiFi.

Our PCs are managed by Netloan PC reservation software. Sessions are 50 minutes in duration, and can be self-extended at the PC, subject to availability. PC sessions in all our branches can be reserved in advanced via the online booking portal or by contacting the library directly.

  • Users must agree to the Internet terms and conditions before using these PCs.
  • Children are permitted to use PCs provided that a parent or guardian has given consent. Children are permitted one 50-minute session per day.

Laptops and Tablets

Laptops and tablets may be borrowed from special LapSafe lockers at select library branches with your library card and PIN. These loans last for 3 hours and are only for use in the library. Our laptops are installed with Microsoft Word, Excel and Powerpoint. It is not possible to install your own software to library laptops, or to install additional applications to library tablets.

Ríomhairí

Bíonn ríomhairí phobail ar fáil don bhaill leabharlainne. I roinnt dár mbrainsí, cuirtear ríomhairí glúine agus/ nó táibléid ar fáil ar iasacht le húsáid sa leabharlann. Le húsáid a bhaint as na háiseanna seo, ní mór duit a bheith i do bhall leabharlainne, cuir ceist ar bhall foirne má bhíonn suim agat. Tá fáilte roimh custaiméirí úsáid a bhaint as a ngléasanna féin , a ríomhairí glúine féin agus a bhfóin cliste féin inár leabharlanna agus ceangail a dhéanamh leis an Wi-Fi leabharlainne. Beidh cárta leabharlainne agus uimhir PIN ag teastáil le logáil isteach ar an wifi.

Bainistítear ár ríomhairí leis an mbogearraí Netloan. Maireann na seisiúin 50 nóiméad, agus is féidir iad a shíneadh féin ag an ríomhaire, ag brath ar infhaighteacht. Is féidir seisiúin PC inár mbrainsí uile a chur in áirithe roimh ré tríd an tairseach áirithinte ar líne nó trí theagmháil dhíreach a dhéanamh leis an leabharlann.

  • Caithfear glac leis na téarmaí  agus coinníollacha  sular mbaintear úsáid as na ríomhairí.
  • Tá cead ag leanaí ríomhairí pearsanta a úsáid ar an gcoinníoll go bhfuil toiliú tugtha ag tuismitheoir nó caomhnóir. Ceadaítear seisiún amháin 50 nóiméad in aghaidh an lae do leanaí.

Ríomhairí Glúine agus Táibléad

Is féidir ríomhairí glúine agus táibléid a fháil ar iasacht ó thaisceadáin speisialta LapSafe ag brainsí roghnaithe leabharlainne le do chárta leabharlainne agus UAP. Maireann na hiasachtaí seo ar feadh 3 huaire agus níl siad le húsáid ach sa leabharlann. Tá ár ríomhairí glúine suiteáilte le Microsoft Word, Excel agus Powerpoint. Ní féidir do bhogearraí féin a shuiteáil ar ríomhairí glúine na leabharlainne, ná feidhmchláir bhreise a shuiteáil ar tháibléad leabharlainne.